IKASTAROAK  
     CURSOS

BIZKAI  EUSKAL DANTZA TRADIZIONALEKO  ESKOLA


URTEROKO XLIII. IKASTAROA

Datak: 2020ko urriaren 19tik, 2021eko maiatzaren 12ra arte.
Tokia: Autonomia kalea, 44, behea. Bilbo.
Telefonoa: 944 210 161.
Klase egunak: Astelehen eta asteazkenetan.
Orduak: 17.55ean, 19.15ean edo 20.35ean. Klase bakoitza ordubetekoa da. 
Ikastaro osoaren prezioa: 125€.
Matrikulaketa: Autonomia kalea 44an. Egunero 19.30etatik aurrera.
Matrikula egiteko epea irekita dago.

Ez da beharrezkoa dantzatzen jakitea ikastaroa egiten hasteko


     
BIZKAI  ESCUELA  DE  DANZA TRADICIONAL  VASCA


XLIII CURSO ANUAL

Fechas: Del 19 de octubre de 2020 al 12 de mayo de 2021.
Lugar: Autonomia kalea, 44, bajo. Bilbao.
Teléfono: 944 210 161.
Días de clase: Lunes y miércoles. 
Horario: A las 17.55, a las 19.15 o a las 20.35 horas. Cada clase es de una hora.
Precio del curso: 125€.
Matrícula en: Autonomía kalea, 44 bajo. Todos los días a partir de las 19.30 horas.
Plazo para matrícula abierto.No hace falta saber bailar para iniciar el curso 

BIZKAI  EUSKAL DANTZA TRADIZIONALEKO  ESKOLA
URTEROKO XLII. IKASTAROA

Datak: 2019ko urriaren 14tik, 2020ko maiatzaren 6ra arte.
Tokia: Autonomia kalea, 44, behea. Bilbo.
Telefonoa: 944 210 161.
Klase egunak: Astelehen eta asteazkenetan.
Orduak: 19.15etik 20.15era edo 20.30etik 21.30era.
Ikastaro osoaren prezioa: 115€.
Matrikulaketa: Autonomia kalea 44an. Egunero 19.30etatik aurrera.
Matrikula egiteko epea irekita dago.

Ez da beharrezkoa dantzatzen jakitea ikastaroa egiten hasteko


     
BIZKAI  ESCUELA  DE  DANZA TRADICIONAL  VASCA


XLII CURSO ANUAL

Fechas: Del 14 de octubre de 2019 al 6 de mayo de 2020.
Lugar: Autonomia kalea, 44, bajo. Bilbao.
Teléfono: 944 210 161.
Días de clase: Lunes y miércoles. 
Horario: De 19.15 a 20.15 o de 20.30 a 21.30 horas.
Precio del curso: 115€.
Matrícula en: Autonomía kalea, 44 bajo. Todos los días a partir de las 19.30 horas.
Plazo para matrícula abierto.No hace falta saber bailar para iniciar el curso
BIZKAI  EUSKAL  DANTZA TRADIZIONALEKO  ESKOLA


LANTZEKO ZORTZIKOARELEHEN IKASTAROA


Klase egunak: 2018ko abenduaren 11, 13, 1418, 19, 20, eta 21ean.

Ordua: 20:00etatik 21:30era.

Tokia: Autonomia, 44an 48010 Bilbao.

Izen-ematearen zenbatekoa: 70 €.
Gure urteroko XLI. 2018-19 ikastaroan matrikulatutako ikasleentzat: 60 €.

Ikastaroaren edukiak: Teorikoa, praktikoa eta ikus-entzunezko proiekzioak.

Matrikularen epea zabalik.

Aprobetxa ezazu aukera hau, ez zara damutuko! 
BIZKAI  ESCUELA  DE  DANZA TRADICIONAL  VASCA


PRIMER CURSO DE ZORTZIKO DE LANTZ 


Días de clase: 11, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2018.

Horario: de 20:00 a 21:30 horas.

Lugar: Autonomia, 44. 48010 Bilbao 


Importe de la inscripción: 70 €.
Para los alumnos matriculados en nuestro XLI curso anual 2018-19: 60 €.

Contenidos del curso: Teórico, práctico y proyecciones audiovisuales.

Plazo de matrícula abierto.

¡Aprovecha esta oportunidad, no te arrepentirás!


BIZKAI  EUSKAL DANTZA TRADIZIONALEKO  ESKOLAURTEROKO XLI. IKASTAROA

Datak: 2018ko urriaren 15etik, 2019ko maiatzaren 8 arte.
Tokia: Autonomia kalea, 44, behea. Bilbo.
Telefonoa: 944 210 161.
Klase egunak: Astelehen eta asteazkenetan.
Orduak: 19.15etik 20.15era edo 20.30etik 21.30era.
Ikastaro osoaren prezioa: 115€.
Matrikulaketa: Autonomia kalea 44an. Egunero 19.30etatik aurrera.
Matrikula egiteko epea irekita dago.

Ez da beharrezkoa dantzatzen jakitea ikastaroa egiten hastekoBIZKAI  ESCUELA  DE  DANZA TRADICIONAL  VASCAXLI CURSO ANUAL

Fechas: Del 15 de octubre de 2018 al 8 de mayo de 2019.
Lugar: Autonomia kalea, 44, bajo. Bilbao.
Teléfono: 944 210 161.
Días de clase: Lunes y miércoles. 
Horario: De 19.15 a 20.15 o de 20.30 a 21.30 horas.
Precio del curso: 115€.
Matrícula en: Autonomía kalea, 44 bajo. Todos los días a partir de las 19.30 horas.
Plazo para matrícula abierto.No hace falta saber bailar para iniciar el cursoBIZKAI  EUSKAL  DANTZA TRADIZIONALEKO  ESKOLA


DURANGO MERINDADEKO FOLKLOREAREN XVII. IKASTAROA

Klase egunak: 2018ko maiatzaren 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28 eta 30ean.

Orduak: 20:00etatik 21:30era

Tokia: Autonomia, 44an 48010 Bilbao

Prezioa: 60 euro. 


Matrikula zabalik. 

Aprobetxa ezazu aukera hau, ez zara damutuko! 


BIZKAI  ESCUELA  DE  DANZA TRADICIONAL  VASCA


DURANGO MERINDADEKO FOLKLOREAREN XVII. IKASTAROA 
 
Días de clase: 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28 y 30 de mayo.

Horario: de 20:00 a 21:30 horas

Lugar: Autonomia, 44. 48010 Bilbao 


Precio: 60 euros.

Plazo para matrícula abierto.

¡Aprovecha esta oportunidad, no te arrepentirás!BIZKAI  EUSKAL  DANTZA TRADIZIONALEKO  ESKOLA


URTEROKO XL. IKASTAROA

Datak: 2017ko urriaren 16tik, 2018ko maiatzaren 9 arte.
Tokia: Autonomia kalea, 44, behea. Bilbo.
Telefonoa: 944 210 161.
Klase egunak: Astelehen eta asteazkenetan.
Orduak: 19.15etik 20.15era edo 20.30etik 21.30era.
Ikastaro osoaren prezioa: 115€.
Matrikulaketa: Autonomia kalea 44an. Egunero 19.30etatik aurrera.
Matrikula egiteko epea irekita dago.

Ez da beharrezkoa dantzatzen jakitea ikastaroa egiten hasteko
     
BIZKAI  ESCUELA  DE  DANZA TRADICIONAL  VASCA


XL CURSO ANUAL

Fechas: Del 16 de octubre de 2017 al 9 de mayo de 2018.
Lugar: Autonomia kalea, 44, bajo. Bilbao.
Teléfono: 944 210 161.
Días de clase: Lunes y miércoles. 
Horario: De 19.15 a 20.15 o de 20.30 a 21.30 horas.
Precio del curso: 115€.
Matrícula en: Autonomía kalea, 44 bajo. Todos los días a partir de las 19.30 horas.
Plazo para matrícula abierto.No hace falta saber bailar para iniciar el curso


BIZKAI  EUSKAL  DANTZA TRADIZIONALEKO  ESKOLA


DURANGO MERINDADEKO FOLKLOREAREN XVI.IKASTAROA

Klase egunak: 2017ko maiatzaren 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 eta 31an.

Orduak: 19:30etik 21:00etara

Tokia: Autonomia, 44an 48010 Bilbao

Prezioa: 60 euro. 


Matrikula zabalik. 

Aprobetxa ezazu aukera hau, ez zara damutuko! 

BIZKAI  ESCUELA  DE  DANZA TRADICIONAL  VASCA


DURANGO MERINDADEKO FOLKLOREAREN XVI. IKASTAROA 
 
Días de clase: 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 y 31 de mayo.

Horario: de 19:30 a 21:00 horas

Lugar: Autonomia, 44. 48010 Bilbao 


Precio: 60 euros.

Plazo para matrícula abierto.

¡Aprovecha esta oportunidad, no te arrepentirás!

BIZKAI  EUSKAL  DANTZA TRADIZIONALEKO  ESKOLA


URTEROKO XXXIX. IKASTAROA

Datak: 2016ko urriaren 17tik, 2017ko maiatzaren 10 arte.
Tokia: Autonomia kalea, 44, behea. Bilbo.
Telefonoa: 944 210 161.
Klase egunak: Astelehen eta asteazkenetan.
Orduak: 19.15etik 20.15era edo 20.30etik 21.30era.
Ikastaro osoaren prezioa: 115€.
Matrikulaketa: Autonomia kalea 44an. Egunero 19.30etatik aurrera.
Matrikula egiteko epea irekita dago.

Ez da beharrezkoa dantzatzen jakitea ikastaroa egiten hasteko
    


BIZKAI  ESCUELA  DE  DANZA TRADICIONAL  VASCA


XXXIX CURSO ANUAL

Fechas: Del 17 de octubre de 2016 al 10 de mayo de 2017.
Lugar: Autonomia kalea, 44, bajo. Bilbao.
Teléfono: 944 210 161.
Días de clase: Lunes y miércoles. 
Horario: De 19.15 a 20.15 o de 20.30 a 21.30 horas.
Precio del curso: 115€.
Matrícula en: Autonomía kalea, 44 bajo. Todos los días a partir de las 19.30 horas.
Plazo para matrícula abierto.

No hace falta saber bailar para iniciar el curso    

Bizkai

Bizkai